Veelgestelde vragen

Moeten vraagouders zich ergens registreren?
De vraagouders moeten zijn aangesloten bij Viaviela en zich aan mij hebben “gekoppeld”

Wat zijn de tarieven?
€7,00 per uur per kind excl de bureaukosten van ViaViela.

Als mijn kind ziek is mag het dan komen ?
Om besmetting van de andere kinderen en het gastgezin te voorkomen kan uw kind als het ziek is niet komen.

Krijgt uw kind koorts, diaree of gaat uw kind overgeven, wordt u gebeld en moet u uw kind ophalen. Heeft u kind vaccinaties gekregen en is daar niet lekker van, veel huilen en alleen op schoot willen ben ik helaas genoodzaakt u te bellen om u kindje op te halen. Dit omdat ik anders geen aandacht aan de andere kinderen kan geven.

Zodra u kind 1 dag koortsvrij is mag het weer gezellig komen spelen

Moet ik doorbetalen wanneer de gastouder ziek is?
Als de gastouder ziek is of als er bijzondere omstandigheden zijn geeft ze dat zo spoedig mogelijk door. Deze uren worden niet doorberekend. De vraagouder dient dan zelf voor vervanging te zorgen.

Krijg ik een officiele rekening?
De Vraagouders ontvangen een factuur van Viaviela en dienen deze overeenkomstig de voorwaarden van Viaviela te betalen

Ik breng mijn kind een keer wat later en/of haal het eerder op. Wordt dit dan verrekend?
Afgesproken uren worden geheel in rekening gebracht ook al wordt het kind later gebracht dan afgesproken of eerder opgehaald dan was afgesproken.
Als de opvang open is en u kind komt niet wordt er 100% doorberekend.

Graag op tijd via whats app doorgeven!

 

Welke spullen moet ik mijn kind meegeven?
Elk kind heeft een eigen bakje waar zijn spulletjes in zitten zoals luiers en reservekleding.

Hier dient u zelf voor te zorgen:

Kleding aan die ook vies mag worden (i.v.m. knoeien / knutselen / buiten spelen)

Reserve kleding

  • Voldoende luiers
  • Flesvoeding voorzien van naam
  • Flessen voorzien van naam
  • Speen en/of knuffel mee
  • Slaapzak mee
  • fruit
  • evt avondeten

Moet ik tijdens de opvanguren van mijn kind(eren) bereikbaar blijven?
Ouders dienen altijd telefonisch bereikbaar te zijn.

Wanneer ik niet zelf mijn kind kom ophalen, maar bijvoorbeeld opa of oma, wat dan?
Indien het kind door iemand anders dan een ouder wordt opgehaald dient dit van te voren gemeld te worden

Wanneer hoor ik dat de gastouder wegens vakantie niet kan oppassen?Vakantie van de gastouder wordt minimaal een maand van te voren doorgeven.

Wat is de opzegtermijn?
De opzegtermijn bedraagt voor zowel de gastouder als de vraagouders 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk op de eerste van de maand te gebeuren. Gedurende de opzegtermijn dient het aantal vastgestelde opvanguren te worden doorbetaald.

Wat moet ik doen wanneer het aantal opvanguren gaat veranderen?
Wijzigingen in de opvanguren als overeengekomen in de opvangovereenkomst dienen minimaal 1 maand van te voren schriftelijk op de eerste van de maand te worden doorgegeven.

Hoe worden tariefwijzigingen doorgegeven?
Elk jaar kan per januari het uurtarief en het gastoudercontract opnieuw worden vastgesteld. Indien het uurtarief verandert wordt dit uiterlijk op 1 november aan de ouders bekend gemaakt.

Mijn kind heeft per ongeluk iets kapot gemaakt. Wat nu?
In geval van schade aan inboedel dient dit door de vraagouders te worden vergoed.